<html> <meta charset="utf-16be" /> </body> <style type="text/css"> p.infoMsg { font-family: Helvetica, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 13px; color: #000000; margin-left: 3px; margin-top: 3px; margin-bottom: 3px; } </style> <table><tr><td width="500px"> <p class="infoMsg"> <b>INFORMATION OM PERSONUPPGIFTSHANTERING</b><br /><br /> Genom att du skapar ditt anvndarkonto p larssonoffsettryck.se, s samtycker du till att vi behandlar de personuppgifter du tillhandahller via larssonoffsettryck.se. Larsson Offsettryck r personuppgiftsansvarig fr behandlingen av personuppgifterna och fljer kraven i personuppgiftslagen (1998:204) vid behandlingen. Behandlingen innebr insamling och anvndning av personuppgifterna i syfte att uppfylla vra skyldigheter gentemot dig. Vi behandlar bara personuppgifterna i syfte att administrera din bestllning och de personuppgifter vi samlar in om dig r begrnsade till fretagsnamn, namn, adress och e-postadress. Du har mjlighet att en (1) gng per r kostnadsfritt begra att Larsson Offsettryck lmnar skriftlig information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Larsson Offsettryck och hur dessa personuppgifter behandlas. Du har ven mjlighet att begra att Larsson Offsettryck rttar eller raderar uppgifter om dig som r felaktiga, ofullstndiga eller missvisande. Larsson Offsettryck kommer endast att behandla dina personuppgifter s lnge det krvs fr att tillhandahlla tjnsten. Drefter kommer personuppgifterna att raderas. Larsson Offsettryck lmnar inte ut dina personuppgifter till ngot annat bolag.</p> </td></tr></table> </body></html>