INFORMATION OM PERSONUPPGIFTSHANTERING

Genom att du skapar ditt användarkonto på larssonoffsettryck.se, så samtycker du till att vi behandlar de personuppgifter du tillhandahåller via larssonoffsettryck.se. Larsson Offsettryck är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifterna och följer kraven i personuppgiftslagen (1998:204) vid behandlingen. Behandlingen innebär insamling och användning av personuppgifterna i syfte att uppfylla våra skyldigheter gentemot dig. Vi behandlar bara personuppgifterna i syfte att administrera din beställning och de personuppgifter vi samlar in om dig är begränsade till företagsnamn, namn, adress och e-postadress. Du har möjlighet att en (1) gång per år kostnadsfritt begära att Larsson Offsettryck lämnar skriftlig information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Larsson Offsettryck och hur dessa personuppgifter behandlas. Du har även möjlighet att begära att Larsson Offsettryck rättar eller raderar uppgifter om dig som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Larsson Offsettryck kommer endast att behandla dina personuppgifter så länge det krävs för att tillhandahålla tjänsten. Därefter kommer personuppgifterna att raderas. Larsson Offsettryck lämnar inte ut dina personuppgifter till något annat bolag.